ὑπολειφθησομένων

ὑπολειφθησομένων
ὑπολείπω
leave remaining
fut part pass fem gen pl
ὑπολείπω
leave remaining
fut part pass masc/neut gen pl

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”